n0001telefon (+387) 030 71 71 71
fax (+387) 030 71 71 70
e-mail info@samoborka.ba
adresa PC 96-II, 72250 Vitez, BIH


Kalkulator potrošnje za fasadu i orijentacioni proračun za sezonu 2022/23.

Tablice za izračun potrošnje potrebnih materijala i cijene fasadnih toplinskih sistema (Excel-tablice: vrijednosti se unose samo u SIVO označenim poljima). Za izradu kalkulacija korištene su aktualne kataloške cijene Samoborka BIH - za termo-izolacijske ploče cijene su promjenjive.

termozol_tabla 

 TERMOZOL UNITERM - Jednostavno i ekonomično!

uniterm

TERMOZOL STANDARD - Provjerena tradicija i standard!

standard

 

TERMOZOL EKSTRA - Vrhunska kvaliteta!

ekstra

Kalkulacija fugirne mase

Tablica za izračun potrebne količine fugirne mase ovisno o dimenzijama pločice, širini fuga i radnoj površini (Excel-tablica: vrijednosti se unose u žuto označenim poljima).

terafil fuge
terafil samoborka